به اطلاع کلیه مشترکین گرامی میرساند شماره تلفن جدبد 66372594 به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر به مشترکین تلفن بین الملل تل کارت و امور پشتیبانی راه اندازی گردیده است.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰« برگشت