مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری 500.000 تومانی -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 500.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
- بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس اعتباری 750.000 تومانی -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 750.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
- بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 750,000 تومان
سرویس اعتباری 1.000.000 تومانی -

(بهترین قیمت و نرخ دقیقه) بصورت محدود
کیفیت مکالمه بین المللتضمین بهترین قیمت
کیفیت مکالمه بین المللبدون تاریخ مصرف
کیفیت مکالمه بین المللمکالمه با کلیه کشورها
کیفیت مکالمه بین المللقابلیت شارژ مجدد

کیفیت مکالمه بین المللپشتیبانی 247
کیفیت مکالمه بین المللشرکت در قرعه کشی و بهرمندی از جوایز نفیسقیمت : از 1,000,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.145.108) وارد شده است.