مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری 100.000 تومانی -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 100.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
- بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 100,000 تومان
سرویس اعتباری 200.000 تومانی -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 200.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 200,000 تومان
سرویس اعتباری 400.000 تومانی -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 400.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 400,000 تومان
سرویس اعتباری 500.000 تومانی (تخفیف 25.000 تومان) -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 500.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
- پرداخت شما 475.000 تومان - بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 475,000 تومان
سرویس اعتباری 750.000 تومانی (تخفیف 37.500 تومان) -
خرید آنلاین سرویس اعتباری 750.000 تومانی نامحدود تلفن بین الملل تل کارت
- پرداخت شما 712.500 تومان - بدون تاریخ مصرف - امکان تماس با کلیه کشور ها

قیمت : از 712,500 تومان
1.000.000 تومان اعتبار (100.000 تومان تخفیف) -

اعتبار شمار 1 میلیون تومان تنها با پرداخت 900 هزار تومان
(بهترین قیمت و نرخ دقیقه با 100.000 تومان تخفیف) بصورت محدود
کیفیت مکالمه بین المللتضمین بهترین قیمت
کیفیت مکالمه بین المللبدون تاریخ مصرف
کیفیت مکالمه بین المللمکالمه با کلیه کشورها
کیفیت مکالمه بین المللقابلیت شارژ مجدد

کیفیت مکالمه بین المللپشتیبانی 247
کیفیت مکالمه بین المللشرکت در قرعه کشی و بهرمندی از جوایز نفیسقیمت : از 900,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.219.12) وارد شده است.