مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری تماس با تلفن ماهواره ای با پیش شماره 00870 -

مشترکین این سرویس قابلیت تماس با تلفن ماهواره با پیش شماره 00870 ماهواره inmar sat را خواهند داشت
- بدون تاریخ انقضا
- بالاترین کیفیت مکالمه

اعتبار : 200.000 تومان
نرخ هر دقیقه مکالمه : 12000 تومان

200,000 تومان
سرویس اعتباری طلایی تماس با تلفن ماهواره ای با پیش شماره 00870 -

مشترکین این سرویس قابلیت تماس با تلفن ماهواره با پیش شماره 00870 ماهواره inmar sat را خواهند داشت
- بدون تاریخ انقضا
- بالاترین کیفیت مکالمه

اعتبار : 500.000 تومان
نرخ هر دقیقه مکالمه : 11883 تومان

قیمت : از 500,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.172.195.78) وارد شده است.