مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اداری تماس بین الملل (از ایران به خارج با اعتبار 1.000.000 تومان) - سرویس تلفن بین الملل ویژه ادارات با قابلیت مکالمه با کلیه نقاط جهان - بدون تاریخ مصرف - محاسبه با تعرفه سرویس تک کشور

قیمت : از 1,000,000 تومان
سرویس اداری تماس بین الملل (از ایران به خارج با اعتبار 2.000.000 تومان) - سرویس تلفن بین الملل ویژه ادارات با قابلیت مکالمه با کلیه نقاط جهان - بدون تاریخ مصرف - محاسبه با تعرفه سرویس تک کشور

قیمت : از 2,000,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.51.151) وارد شده است.