مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تماس داخلی ایران (4:30 ساعت مکالمه) -
قابلیت تماس داخل کشوری ایران به موبایل و تلفن ثابت -مدت مکالمه تقریبا 4:30

اعتبار : 900.000 تومان
هزینه راه اندازی : 100.000 تومان

پس از خرید فرم تعهد نامه و مدارک مورد نیاز را با استفاده از لینک زیر دانلود و از طریق پنل کاربری خود به واحد فروش ارسال نمایید

مشاهده راهنما

قیمت : از 900,000 تومان + 100,000 تومان هزینه تنظیم

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.