مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تماس با خارج IN-2 (عدم نمایش شماره تلفن در مقصد) - قابلیت تماس از ایران به خارج - عدم نمایش کالر آی دی در مقصد - بدون تاریخ انقضا

اعتبار : 800.000 تومان

مشاهده راهنما

قیمت : از 800,000 تومان + 200,000 تومان هزینه تنظیم

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.