مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری تجاری استرالیا - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری تلفن بین الملل استرالیا قابلیت مکالمه با کلیه شهر های استرالیا - 20 % تخفیف نرخ دقیقه نسبت به سرویس پایه نامحدود


سرویس اعتباری تجاری عراق - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری تلفن بین الملل عراق قابلیت مکالمه با کلیه شهر های عراق - 20 % تخفیف نسبت به سرویس اعتباری نامحدود


سرویس اعتباری تجاری امارات - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری تلفن بین الملل امارات قابلیت مکالمه با کلیه شهر های امارات دوبی ابوظبی و ... - 20 % تخفیف نرخ دقیقه نسبت به سرویس پایه نامحدود


سرویس اعتباری تجاری ترکیه - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری تلفن بین الملل ترکیه قابلیت مکالمه با کلیه شهر های ترکیه استانبول - آنکارا - آنتالیا و ... - 20 % تخفیف نرخ دقیقه نسبت به سرویس پایه نامحدود


سرویس اعتباری تجاری (سفارشی) - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری (سفارشی) تلفن بین الملل تل کارت - 40% تخفیف نرخ دقیقه نسبت به سرویس پایه نامحدود - این سرویس فاقد کشور بوده و هنگام سفارش کشور مورد نظر باید به انتخاب کاربر اضافه گردد - ارائه سرویس فقط به شرکتها و سازمانها با درخواست در سربرگ رسمی امکان پذیر است - فعال سازی 2 روزکاری پس از دریافت مدارک


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.