مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تک کشور تماس از ایران به افغانستان (مجموعه 3 عددی) -

قابلیت تماس از کل ایران به کلیه اپراتور های افغانستان

به مدت محدود - خرید 3 سرویس تک کشور تماس با افغانستان به مبلغ 810.000 تومان بجای 900.000 تومان

کیفیت مکالمه بین المللحاوی 3 سرویس یا پین کد - هر سرویس دارای 300.000 تومان اعتبار
کیفیت مکالمه بین المللتضمین بهترین قیمت
کیفیت مکالمه بین المللبدون تاریخ مصرف
کیفیت مکالمه بین المللمکالمه با فقط با کشور افغانستان
کیفیت مکالمه بین المللقابلیت شارژ مجدد

کیفیت مکالمه بین المللپشتیبانی 247
کیفیت مکالمه بین المللشرکت در قرعه کشی و بهرمندی از جوایز نفیسفروش ویژه : 810,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.