پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > خدمات و پشتیبانی > آشنایی با انواع سرویس های پشتیبانی محصولات


آشنایی با انواع سرویس های پشتیبانی محصولات
هنگام خرید یک محصول بطور پیش فرض، خدمات پشتیبانی تحت عنوان :

"از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (ایام غیر تعطیل در ساعات اداری 9 الی 17) - بدون هزینه
"

برای کلیه سرویس ها در نظر گرفته میشود. با استفاده از این گزینه کلیه مشترکین دارای سرویس میتوانند در ساعات اداری بجز ایام تعطیل، درخواست خود را از پس از ورود به پنل کاربری به واحد پشتیبانی ارسال نمایند.

در صورتیکه مشترک مایل به داشتن پشتیبانی های کاملتری از سوی شرکت باشد میتواند هنگام خرید محصول دربخش پیکره بندی سرویس سایر گزینه های نحوه پشتیبانی را انتخاب نماید که دارای هزینه می باشد.

تعرفه پشتیبانی برای سرویس های (اعتباری نامحدود - اعتباری مدت دار - اعتباری اقتصادی - اعتباری تک کشور) هنگام خرید سرویس جدید :

 1. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (ایام غیر تعطیل در ساعات اداری 9 الی 17) - بدون هزینه و رایگان شامل سرویس
 2. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (کلیه روزها در ساعات اداری 9 الی 17) - 5000 تومان
 3. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (کلیه روزها 24 ساعته) - 10.000 تومان
 4. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن (ایام غیر تعطیل در ساعات اداری 9 الی 17) - 15.000 تومان
 5. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن (کلیه روزها در ساعات اداری 9 الی 17) - 20.000 تومان
 6. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن ( کلیه روزها 24 ساعته) - 25.000 تومان


تعرفه پشتیبانی برای سرویس های (تجاری - سفارشی) هنگام خرید سرویس جدید :

 1. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (ایام غیر تعطیل در ساعات اداری 9 الی 17) - بدون هزینه و رایگان شامل سرویس
 2. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (کلیه روزها در ساعات اداری 9 الی 17) - 50.000 تومان
 3. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست (کلیه روزها 24 ساعته) - 80.000 تومان
 4. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن (ایام غیر تعطیل در ساعات اداری 9 الی 17) - 100.000 تومان
 5. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن (کلیه روزها در ساعات اداری 9 الی 17) - 150.000 تومان
 6. از طریق پنل کاربری و ارسال درخواست و تلفن ( کلیه روزها 24 ساعته) - 180.000 تومان


لازم به ذکر می باشد جهت تمدید سرویس هزینه خدمات پشتیبانی به انتخاب مشترک مجدداً اخذ میگرددآیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله