پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > تعرفه، هزینه، استعلام > تا چه میزانی با استفاده از سرویس های تلفن بین الملل تِل کارت در مقایسه با مخابرات از هزینه ای من کم می شود ؟


تا چه میزانی با استفاده از سرویس های تلفن بین الملل تِل کارت در مقایسه با مخابرات از هزینه ای من کم می شود ؟
نرخها و تعرفه های موجود در انواع سرویس های تلفن بین الملل تل کارت بین 10 الی 60 درصد ارزانتر از تعرفه های معمول مخابرات می باشد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه