پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > معرفی و نحوه کارکرد انواع سرویس های تلفن بین الملل تل کارت > معرفی سرویس های تماس بین الملل تک کشوری


معرفی سرویس های تماس بین الملل تک کشوری
سرویس های تماس بین الملل تک کشور تل کارت برای شما کمترین هزینه تماس و ارتباطی پایدار و با کیفیت را به همراه خواهد داشت این سرویس ها دارای ویژگی های زیر می باشند :

1 - سرویس های تک کشور تماس از ایران به خارج همانگونه که از نام این سرویس ها مشخص است قابلیت تماس با یک کشور خاص مقصد وجود دارد.

2 - سرویس های تک کشور تماس از خارج به ایران و جهان قابلیت ارتباط از یکی از کشور های آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، سوئد و انگلستان به ایران و جهان وجود دارد.

3 - سرویس های تک کشور فاقد تاریخ انقضا بوده و مشترک تا پایان اعتبار سرویس می تواند از سرویس استفاده نماید.

4 - امکان تمدید اشتراک برای سرویس های تک کشور از طریق پنل کاربری و بصورت آنلاین میسر می باشد.

5 - به مشترکین پنل کاربری با قابلیت تمدید سرویس، ارسال درخواست پشتیبانی، مشاهده صورتحسابها و ... ارائه می گردد.

6 - سرویس های بدون پین و شماره گیر سریع رایگان بر روی سرویس های تک کشور فعال است.

7 - سرویس های تک کشور دارای پایین ترین هزینه تماس بین الملل در مقایسه با سایر سرویس های تل کارت است.

سرویس های اعتباری تماس بین الملل - (از ایران به خارج) - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/12/08
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس نرخ یک دقیقه تماس با خارج تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
تک کشور تماس با خارج پرفروش با 1 کشور بر اساس کشور مقصد - دانلود تعرفه ندارد از 200.000 تومان

در صورتیکه با بیش از 1 کشور خارج تماس دارید می توانید از سرویس های ویژه اداری با تعرفه سرویس تک کشور استفاده نمایید

سرویس های اعتباری اداری - (از ایران به خارج) - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/12/08
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس نرخ یک دقیقه تماس با خارج تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
اداری پرفروش با کلیه کشورها مشابه با سرویس تک کشور - دانلود تعرفه ندارد 1.000.000 تومان

سرویس های اعتباری تماس بین الملل - (از خارج به ایران) - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/04/21
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با ایران نرخ یک دقیقه تماس با ایران تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
تک کشور تماس با ایران پرفروش از 1 کشور 890 تومان ندارد از 200.000 تومان

سرویس های اعتباری تماس بین الملل - (از خارج به جهان) بجز ایران - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/04/21
نوع سرویس تلفن بین الملل تماس با جهان تعرفه تماس با کشورها تاریخ انقضا سرویس
قیمت / اعتبار سفارش آنلاین
تک کشور تماس با جهان پرفروش از 1 کشور دانلود فایل ندارد 500.000 تومان


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه