پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > تعرفه، هزینه، استعلام


تعرفه سرویس ها و مکالمات بین الملل تل کارت
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از ایران به خارج) -...
کلیه هزینه های استفاده از سرویس تلفن بین الملل تل کارت شامل چه مواردی است ؟
کلیه هزینه های استفاده از سرویس شامل : 1 - خرید سرویس...
مقایسه نرخ دقیقه نمونه انواع سرویس های تلفن بین الملل تل کارت
با توجه به گسترگی زیاد کشورها در این بخش بطور نمونه به...
استعلام نرخ دقیقه تلفن بین الملل توسط سامانه پیامک
تلفن بین الملل تل کارت در راستای تسریع و سهولت آگاهی...