اختلال سراسری بر روی کلیه سرویس ها (در حال گذراندن مراحل)

تاثیر دیگر - کلیه سرویس های تماس با خارج | اهمیت - زیاد


به اطلاع کلیه مشتریکن گرامی می‌رساند اختلال بر روی کلیه سرویسهای تماس بین الملل با توجه به اختلال در زیرساخت کشوری از تاریخ 1401/06/30 تا اطلاع ثانوی وجود دارد

تاریخ - 2022/09/21 13:06

آخرین بروزرسانی - 2022/09/30 13:10


RSS مشاهده RSS