قطعی کلیه سرویس های تماس بین الملل (گزارش شده)

تاثیر دیگر - کلیه سرویس های تماس با خارج | اهمیت - ضروری


به اطلاع کلیه مشترکین تلفن بین الملل تل کارت میرساند قطعی ایجاد شده بر کلیه سرویسها بعلت وجود مشکل در سامانه زیر ساخت مخابرات و شرکت ارتباطات زیر ساخت می باشد. این مورد در حال پیگیری است خواهشمند است تا پایان رفع مشکل شکیبا باشید
با تشکر
زمان شروع 1403/03/23 12:00

تاریخ - 2024/06/12 12:00

آخرین بروزرسانی - 2024/06/12 16:46


RSS مشاهده RSS