از دسترس خارج شدن سرویس های تماس با خارج (زمان بندی شده)

تاثیر دیگر - کلیه سرویس های تماس با خارج | اهمیت - ضروری


به اطلاع کلیه مشترکین سرویس های تماس با خارج میرساند سرویس های مذکور از ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ به منظور عملیات ارتقا سامانه به مدت ۳۰ دقیقه از دسترس خارج خواهد شد

تاریخ - 2019/07/15 14:00 - 2019/07/15 04:00

آخرین بروزرسانی - 2019/07/15 12:35


RSS مشاهده RSS