اختالال سرویس های تماس از خارج به ایران و جها (در حال گذراندن مراحل)

تاثیر دیگر - کلیه سرویس ها تماس از خارج به ایران و از خارج به جهان | اهمیت - ضروری


به اطلاع کلیه مشترکین سرویس های تماس از خارج به ایران و جهان می رساند از تاریخ 97/02/31 سرویس های مذکور با اختلال همراه می باشد.

تاریخ - 2018/05/24 12:16

آخرین بروزرسانی - 2018/05/24 12:21


RSS مشاهده RSS