اختلال تماس با چین (در حال بررسی)

تاثیر دیگر - کلیه سرویس های تماس با خارج از کشور | اهمیت - ضروری


به اطلاع کلیه مشترکین میرساند کلیه مقاصد تماس با چین تا اطلاع ثانوی دارای اختلال می باشند

تاریخ - 2022/02/24 10:19

آخرین بروزرسانی - 2022/02/24 10:20


RSS مشاهده RSS