احتراما به اطلاع کلیه مشترکین تل کارت می رساند با توجه به تغییرات نرخ دقیقه و تعرفه مکالمات بین الملل اعلام شده از سوی شرکت زیر ساخت و رگولاتوری و همچنین تغییرات نرخ ارز، تعرفه جدید مکالمات بین الملل کلیه سرویس های ایران به خارج از مورخه 96/08/23 بر روی کلیه سرویس های موجود و سرویس های جدید اعمال گردید.

واحد فروش تلفن بین الملل تل کارت


۵ آذر ۱۳۹۶« برگشت