به اطلاع کلیه کاربران و مشترکین تل کارت می‌رساند تماس با پیش شماره 0087077 سرویس ماهواره ای INMARSAT.FIX  هم اکنون فعال و جهت اسفاده در دسترس کاربران و مشترکین قرار گرفته است.

۲۱ دی ۱۳۹۶« برگشت