به اطلاع کلیه مشترکین تلفن بین الملل تل کارت میرساند پیرو نامه مخابرات در خصوص افزایش قیمت تعرفه مکالمات بین الملل سرویس های ایران به خارج از تاریخ 97/07/15 به اطلاع میرساند نرخها مذکور در تاریخ 97/07/18 تعدیل شده و از ساعت 14 در سیستم و سایت بروز رسانی می گردد.

۱۸ مهر ۱۳۹۷« برگشت