با اطلاع کلیه مشترکین گرامی میرساند که سرشماره تلفن 91312020 در حال حاضر فعال (98/07/19) و در آینده نزدیک جایگزین سرشماره فعلی 59712 خواهد شد. همچنین این سرشماره در مقطع فعلی برای کاربران تهران و در آینده برای کلیه استان های فعال خواهد شد.

۱۸ مهر ۱۳۹۸« برگشت