آرشیو دریافت فایل،در این بخش کلیه برنامه ها و فایل هایی مورد نیاز قرار قرار داده میشود .


شرایط استفاده از سرویس (3)
نکاتی که کاربران قبل از خرید و به هنگام استفاده از سرویس باید رعایت نمایند
شرایط و ضوابط استفاده از سرویس های تلفن بین الملل تل کارت
توافقنامه استفاده از سرویس ها و خدمات تلفن بین الملل تل کارت
اندازه فایل: 668 kB
توافقنامه استفاده از سرویس تماس از ایران به خارج (عدم نمایش کالر آی دی)
مشترک گرامی لطفا پس از خرید سرویس تماس بین الملل از ایران به خارج (عدم نمایش کالر آی دی در مقصد) نسبت به تکمیل و ارسال این فرم به واحد فروش اقدام فرمایید
اندازه فایل: 266 kB
توافقنامه استفاده از سرویس تماس داخلی ایران
مشترک گرامی لطفا پس از خرید سرویس تماس داخلی ایران نسبت به تکمیل و ارسال این فرم به واحد فروش اقدام فرمایید
اندازه فایل: 268 kB