پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > معرفی و نحوه کارکرد انواع سرویس های تلفن بین الملل تل کارت > سرویس تماس داخلی ایران


سرویس تماس داخلی ایران
به منظور تسهیل در ارتباط داخل شبکه ای کاربران ایران، سرویس تماس داخلی برای مشترکین راه اندازی گردیده است. مشترکین می توانند با توجه به شرایط و ضوابط استفاده از سرویس تماس داخل کشور ایران تل کارت از سرویس مذکور استفاده نمایند.

فرآیند سفارش و دریافت سرویس تماس داخل کشوری ایران :

1- انتخاب سرویس مورد نظر از جدول زیر و پرداخت هزینه سرویس.
2- دانلود و تکمیل فرم توافقنامه و ارسال ان از طریق پنل کاربری به بخش فروش.
3- ارسال کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه.
4- ارسال شماره تلفن مبدا و مقصد توسط مشترک به واحد فنی جهت تنظمیم بر روی سیستم.

سرویس های اعتباری تماس داخل کشوری (ایران) - بستر مخابرات - بروز رسانی 98/05/30
شناسه سرویس میزان مکالمه قابلیت تماس اعتبار 1 اعتبار 2 هزینه راه اندازی تاریخ انقضا سفارش آنلاین
IR-1 حدوداً 2 ساعت داخلی ایران 20.000
تومان
142.000
تومان
138.000 تومان ندارد 300.000 تومان
IR-2 پرفروش حدوداً 4 ساعت داخلی ایران 40.000
تومان
284.000
تومان
126.000 تومان ندارد 450.000 تومان

توضیحات :

1- هریک از سرویس های مذکور دارای 2 بخش اعتبار جداگانه می باشند و برای برقرار ارتباط مبدا و مقصد می بایست مانده هر 2 اعتبار بررسی و قبل از صفر شدن نسبت به شارژ آن توسط مشترک (بصورت جداگانه) اقدام شود بدیهی است با صفر شدن مانده هریک از اعتبارهای یاد شده سرویس مشترک قطع میگردد.
2- با یک دقیقه مکالمه از اعتبار اول به میزان 170 تومان و از اعتبار دوم به میزان 1187 تومان کسر میگردد بنابراین اعتبار دوم باید مورد توجه مشترک جهت شارژ قرار گیرد.
3- امکان کسر شدن نامتوازن اعتبار های 1 و 2 وجود دارد.
4- در صورتیکه به هر دلیل تماس مشترک با مقصد برقرار نگردد از اعتبار 1 به میزان 170 تومان در دقیقه همچنان کسر میگردد.
5- امکان تغییر تعرفه مکالمات اعتبار های 1 و 2 حتی پس از خرید با ابلاغ سازمانهای ذیربط وجود دارد.
6- هزینه راه اندازی یکبار و در زمان خرید سرویس از مشترک اخد می گردد و در تمدید / شارژهای آتی (باتوجه به رعایت مفاد توافقنامه) مبلغی بابت راه اندازی دریافت نمی گردد.
7- با توجه به نوع سرویس امکان کاهش کیفیت مکالمه در برخی مواقع وجود دارد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه