به اطلاع کلیه کاربران و مشترکین تل کارت می رساند تعرفه مکالمه با کشور های کانادا و آمریکا از تاریخ 96/08/01 در کلیه سرویس های تلفن بین الملل تل کارت به شرح زیر کاهش یافته است.

توضیح : این کاهش تعرفه بر روی سرویس ها کنونی کاربران و سرویس هایی جدید خریداری شده اعمال شده است

نوع سرویس تلفن بین الملل تجاری تک کشوری اقتصادی مدت دار نامحدود زمانی
کانادا
تماس ارزان بين الملل با کانادا کارت تلفن خارج از کشور کانادا
24 28 28 32 37
آمریکا
تماس ارزان بين الملل با آمريکا کارت تلفن خارج از کشور آمريکا
26 30 30 35 40
قیمت خرید(اعتبار) 500.000 تومان از 75.000 تومان از 10.000 تومان از 20.000 تومان از 5000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سسفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت

اعداد درج شده در جدول بیانگر نرخ یک دقیقه مکالمه بر حسب تومان میباشد۲ آبان ۱۳۹۶« برگشت