به اطلاع کلیه کاربران و مشترکین گرامی می رساند، تعرفه مکالمات بین الملل از تاریخ 99/12/05 ساعت 8 برای کلیه سرویس های تماس از خارج به ایران به شرح جدول زیر افزایش می یابد. لازم به ذکر است این افزایش قیمت برای کلیه مشترکین اعم از جدید و فعلی لحاظ خواهد شد.
نرخهای جدید در تاریخ مذکور بر روی سایت بروز رسانی شده اند.

سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از خارج به ایران) - بستر مخابرات - بروز رسانی 99/12/05
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با ایران نرخ دقیقه
تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
نامحدود تماس با ایران از 6 کشور ثابت : 5440
موبایل : 6240
ندارد از 200.000 تومان
مدت دار تماس با ایران از 6 کشور ثابت : 4760
موبایل : 5460
از 7 الی 14 روز از 250.000 تومان
تک کشور تماس با ایران پرفروش از 1 کشور ثابت : 4080
موبایل : 4680
ندارد از 350.000 تومان
۵ اسفند ۱۳۹۹« برگشت