پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > تعرفه، هزینه، استعلام > تعرفه مکالمات بین الملل تل کارت


تعرفه مکالمات بین الملل تل کارت
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از کلیه کشورها به جهان) - بستر اینترنت
نوع سرویس قابلیت تماس قابلیت استفاده تاریخ انقضا اعتبار هزینه راه اندازی سفارش آنلاین
App-1 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 20 دلار + 1 دلار هدیه
92.000 تومان
یک بار
30.000 تومان
App-2 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 40 دلار + 1 دلار هدیه
184.000 تومان
یک بار
25.000 تومان
App-3 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 60 دلار + 1 دلار هدیه
276.000 تومان
یک بار
20.000 تومان
App-4 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 80 دلار + 1 دلار هدیه
368.000 تومان
یک بار
15.000 تومان
App-5 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 100 دلار + 1 دلار هدیه
460.000 تومان
رایگان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل دوطرفه - بستر مخابرات
نوع سرویس تلفن بین الملل نرخ دقیقه تماس با ایران نرخ دقیقه تماس از ایران تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
دو طرفه ایران - آمریکا 660 تومان 33 تومان ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - کانادا 660 تومان 32 تومان ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - انگلستان 660 تومان ثابت : 34 موبایل از : 205 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - آلمان 660 تومان ثابت : 37 موبایل از : 236 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - فرانسه 660 تومان ثابت : 44 موبایل از : 265 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - سوئد 660 تومان ثابت : 32 موبایل از : 43 ندارد 250.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از خارج به ایران) - بستر مخابرات
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با ایران نرخ یک دقیقه تماس با ایران تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
نامحدود تماس با ایران از 6 کشور 770 تومان ندارد از 50.000 تومان
مدت دار تماس با ایران از 6 کشور 715 تومان از 7 روز از 100.000 تومان
تک کشور تماس با ایران از 1 کشور 660 تومان ندارد از 200.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از خارج به جهان) بجز ایران - بستر مخابرات تماس از خارج به جهان تلفن بین الملل تل کارت
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با جهان جدول تعرفه تماس با کشورها تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
نامحدود تماس با جهان از 6 کشور دانلود فایل ندارد از 350.000 تومان
مدت دار تماس با جهان از 6 کشور دانلود فایل از 7 روز از 400.000 تومان
تک کشور تماس با جهان از 1 کشور دانلود فایل ندارد از 500.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از ایران به خارج) - بستر مخابرات بروز رسانی 96/08/23
نوع سرویس تلفن بین الملل تجاری تک کشوری اقتصادی مدت دار نامحدود زمانی
قیمت خرید (اعتبار) 500.000 تومان از 100.000 تومان از 10.000 تومان از 20.000 تومان از 10.000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سسفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت
کانادا
تماس ارزان بين الملل با کانادا کارت تلفن خارج از کشور کانادا
28 32 32 37 43
آمریکا
تماس ارزان بين الملل با آمريکا کارت تلفن خارج از کشور آمريکا
29 33 33 39 44
دانمارک
تماس ارزان بين الملل با دانمارک کارت تلفن خارج از کشور دانمارک
37 43 43 50 57
ترکیه
تماس ارزان بين الملل با ترکيه کارت تلفن خارج از کشور ترکيه
143 164 164 191 219
نروژ
تماس ارزان بين الملل با نروژ کارت تلفن خارج از کشور نروژ
32 37 37 43 49
اسپانیا
تماس ارزان بين الملل با اسپانيا کارت تلفن خارج از کشور اسپانيا
31 36 36 42 48
انگلستان
تماس ارزان بين الملل با انگلستان کارت تلفن خارج از کشور انگلستان
30 34 34 40 46
فنلاند
تماس ارزان بين الملل با فنلاند کارت تلفن خارج از کشور فنلاند
141 162 162 189 216
ایرلند
تماس ارزان بين الملل با ايرلند کارت تلفن خارج از کشور ايرلند
38 44 44 51 59
استرالیا
تماس ارزان بين الملل با استراليا کارت تلفن خارج از کشور استراليا
200 229 229 267 305
ژاپن
تماس ارزان بين الملل با ژاپن کارت تلفن خارج از کشور ژاپن
93 106 106 124 142
آلمان
تماس ارزان بين الملل با آلمان کارت تلفن خارج از کشور آلمان
32 37 37 43 49
سوئد
تماس ارزان بين الملل با سوئد کارت تلفن خارج از کشور سوئد
28 32 32 37 43
اندونزی
تماس ارزان بين الملل با اندونزي کارت تلفن خارج از کشور اندونزي
181 207 207 242 276
سوئیس
تماس ارزان بين الملل با سويس کارت تلفن خارج از کشور سويس
54 62 62 72 83
ایتالیا
تماس ارزان بين الملل با ايتاليا کارت تلفن خارج از کشور ايتاليا
29 33 33 39 44
چین
تماس ارزان بين الملل با چين کارت تلفن خارج از کشور چين
52 60 60 70 80
عراق
تماس ارزان بين الملل با عراق کارت تلفن خارج از کشور عراق
616 704 704 821 939
کره جنوبی
تماس ارزان بين الملل با کره جنوبي کارت تلفن خارج از کشور کره جنوبي
49 56 56 65 75
بلژیک
تماس ارزان بين الملل با بلژيک کارت تلفن خارج از کشور بلژيک
123 141 141 165 188
فرانسه
تماس ارزان بين الملل با فرانسه کارت تلفن خارج از کشور فرانسه
36 42 42 49 56
عربستان
تماس ارزان بين الملل با عربستان کارت تلفن خارج از کشور عربستان
358 409 409 477 575
پرتغال
تماس ارزان بين الملل با پرتغال کارت تلفن خارج از کشور پرتغال
37 43 43 50 57
تایلند
تماس ارزان بين الملل با تايلند کارت تلفن خارج از کشور تايلند
38 44 44 51 59
سنگاپور
تماس ارزان بين الملل با سنگاپور کارت تلفن خارج از کشور سنگاپور
99 114 114 133 152
سوریه
تماس ارزان بين الملل با سوريه کارت تلفن خارج از کشور سوريه
574 651 651 739 793
افغانستان
تماس ارزان بين الملل با افغانستان کارت تلفن خارج از کشور افغانستان
261 298 298 348 398
مجارستان
تماس ارزان بين الملل با مجارستان کارت تلفن خارج از کشور مجارستان
33 38 38 44 51
مالزی
تماس ارزان بين الملل با مالزي کارت تلفن خارج از کشور مالزي
107 122 122 142 163
امارات
تماس ارزان بين الملل با امارات کارت تلفن خارج از کشور امارات
633 723 733 844 964
قبرس
تماس ارزان بين الملل با قبرس کارت تلفن خارج از کشور قبرس
164 188 188 219 251
هلند
تماس ارزان بين الملل با هلند کارت تلفن خارج از کشور هلند
428 489 489 571 652
یونان
تماس ارزان بين الملل با يونان کارت تلفن خارج از کشور يونان
68 78 78 91 104
آرژانتین
تماس ارزان بين الملل با آرژانتين کارت تلفن خارج از کشور آرژانتين
54 62 62 72 83
مکزیک
تماس ارزان بين الملل با مکزيک کارت تلفن خارج از کشور مکزيک
105 120 120 140 160
هند
تماس ارزان بين الملل با هند کارت تلفن خارج از کشور هند
42 48 48 56 64
آذربایجان
تماس ارزان بين الملل با آذربايجان کارت تلفن خارج از کشور آذربايجان
964 1102 1102 1286 1470
قیمت خرید(اعتبار) 500.000 تومان از 75.000 تومان از 10.000 تومان از 20.000 تومان از 10.000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سسفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت

همچنین شما کاربر گرامی می توانید با داشتن شماره تلفن خارج از کشور خود و یا جهت آگاهی از تعرفه سایر کشور ها با شماره تلفن های 86017768 و یا 40664526 با کارشناسان فروش خدمات تلفن بین الملل تل کارت تماس حاصل فرمایید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه