پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > تعرفه، هزینه، استعلام > تعرفه مکالمات بین الملل تل کارت


تعرفه مکالمات بین الملل تل کارت
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از کلیه کشورها به جهان) - بستر اینترنت
نوع سرویس قابلیت تماس قابلیت استفاده تاریخ انقضا اعتبار هزینه راه اندازی سفارش آنلاین
App-1 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 20 دلار + 1 دلار هدیه
130.000 تومان
یک بار
30.000 تومان
App-2 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 40 دلار + 1 دلار هدیه
260.000 تومان
یک بار
25.000 تومان
App-3 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 60 دلار + 1 دلار هدیه
390.000 تومان
یک بار
20.000 تومان
App-4 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 80 دلار + 1 دلار هدیه
520.000 تومان
یک بار
15.000 تومان
App-5 از کلیه کشور ها
به کلیه تلفن های ثابت و موبایل جهان
بر روی 1 موبایل ندارد 100 دلار + 1 دلار هدیه
650.000 تومان
رایگان
سرویس های اعتباری تماس داخل کشوری - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/02/17
نوع سرویس تلفن بین الملل نرخ یک دقیقه تماس داخلی تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
کارت تلفن تماس داخلی آمریکا داخلی آمریکا به آمریکا 59 تومان ندارد 50.000 تومان
کارت تلفن تماس داخلی کانادا داخلی کانادا به کانادا 59 تومان ندارد 50.000 تومان
کارت تلفن تماس داخلی انگلستان داخلی انگلستان به انگلستان ثابت : 59 موبایل از : 316 تومان ندارد 50.000 تومان
کارت تلفن تماس داخلی آلمان داخلی آلمان - آلمان ثابت : 59 موبایل از : 369 تومان ندارد 50.000 تومان
کارت تلفن تماس داخلی فرانسه داخلی فرانسه - فرانسه ثابت : 67 موبایل از : 188 تومان ندارد 50.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل دوطرفه - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/02/17
نوع سرویس تلفن بین الملل نرخ دقیقه تماس با ایران نرخ دقیقه تماس از ایران تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
دو طرفه ایران - آمریکا 735 تومان 33 تومان ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - کانادا 735 تومان 32 تومان ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - انگلستان 735 تومان ثابت : 34 موبایل از : 205 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - آلمان 735 تومان ثابت : 37 موبایل از : 236 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - فرانسه 735 تومان ثابت : 44 موبایل از : 265 ندارد 250.000 تومان
دو طرفه ایران - سوئد 735 تومان ثابت : 32 موبایل از : 43 ندارد 250.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از خارج به ایران) - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/02/17
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با ایران نرخ یک دقیقه تماس با ایران تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
نامحدود تماس با ایران از 6 کشور 858 تومان ندارد از 50.000 تومان
مدت دار تماس با ایران از 6 کشور 796 تومان از 7 روز از 100.000 تومان
تک کشور تماس با ایران از 1 کشور 735 تومان ندارد از 200.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از خارج به جهان) بجز ایران - بستر مخابرات - بروز رسانی 97/02/17 تماس از خارج به جهان تلفن بین الملل تل کارت
نوع سرویس تلفن بین الملل قابلیت تماس با جهان جدول تعرفه تماس با کشورها تاریخ انقضا سرویس قیمت / اعتبار سرویس سفارش آنلاین
نامحدود تماس با جهان از 6 کشور دانلود فایل ندارد از 350.000 تومان
مدت دار تماس با جهان از 6 کشور دانلود فایل از 7 روز از 400.000 تومان
تک کشور تماس با جهان از 1 کشور دانلود فایل ندارد از 500.000 تومان
سرویس های اعتباری تماس بین الملل (از ایران به خارج) - بستر مخابرات بروز رسانی 97/02/26
نوع سرویس تلفن بین الملل تجاری تک کشوری اقتصادی مدت دار نامحدود زمانی
قیمت خرید (اعتبار) 500.000 تومان از 100.000 تومان از 10.000 تومان از 20.000 تومان از 10.000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سسفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت
کانادا
تماس ارزان بين الملل با کانادا کارت تلفن خارج از کشور کانادا
29 33 33 39 44
آمریکا
تماس ارزان بين الملل با آمريکا کارت تلفن خارج از کشور آمريکا
30 34 34 40 46
دانمارک
تماس ارزان بين الملل با دانمارک کارت تلفن خارج از کشور دانمارک
43 49 49 57 65
ترکیه
تماس ارزان بين الملل با ترکيه کارت تلفن خارج از کشور ترکيه
177 202 202 236 270
نروژ
تماس ارزان بين الملل با نروژ کارت تلفن خارج از کشور نروژ
37 43 43 50 57
اسپانیا
تماس ارزان بين الملل با اسپانيا کارت تلفن خارج از کشور اسپانيا
31 36 36 42 48
انگلستان
تماس ارزان بين الملل با انگلستان کارت تلفن خارج از کشور انگلستان
30 34 34 40 46
فنلاند
تماس ارزان بين الملل با فنلاند کارت تلفن خارج از کشور فنلاند
141 162 162 189 216
ایرلند
تماس ارزان بين الملل با ايرلند کارت تلفن خارج از کشور ايرلند
38 44 44 51 59
استرالیا
تماس ارزان بين الملل با استراليا کارت تلفن خارج از کشور استراليا
189 216 216 252 288
ژاپن
تماس ارزان بين الملل با ژاپن کارت تلفن خارج از کشور ژاپن
118 135 135 158 180
آلمان
تماس ارزان بين الملل با آلمان کارت تلفن خارج از کشور آلمان
30 34 34 40 46
سوئد
تماس ارزان بين الملل با سوئد کارت تلفن خارج از کشور سوئد
35 40 40 47 54
اندونزی
تماس ارزان بين الملل با اندونزي کارت تلفن خارج از کشور اندونزي
184 211 211 246 281
سوئیس
تماس ارزان بين الملل با سويس کارت تلفن خارج از کشور سوئيس
70 80 80 93 107
ایتالیا
تماس ارزان بين الملل با ايتاليا کارت تلفن خارج از کشور ايتاليا
30 34 34 40 46
چین
تماس ارزان بين الملل با چين کارت تلفن خارج از کشور چين
42 48 48 56 64
عراق
تماس ارزان بين الملل با عراق کارت تلفن خارج از کشور عراق
412 471 471 550 628
کره جنوبی
تماس ارزان بين الملل با کره جنوبي کارت تلفن خارج از کشور کره جنوبي
52 60 60 70 80
بلژیک
تماس ارزان بين الملل با بلژيک کارت تلفن خارج از کشور بلژيک
98 112 112 131 150
فرانسه
تماس ارزان بين الملل با فرانسه کارت تلفن خارج از کشور فرانسه
45 51 51 60 68
عربستان
تماس ارزان بين الملل با عربستان کارت تلفن خارج از کشور عربستان
510 583 583 680 777
پرتغال
تماس ارزان بين الملل با پرتغال کارت تلفن خارج از کشور پرتغال
46 52 52 61 70
تایلند
تماس ارزان بين الملل با تايلند کارت تلفن خارج از کشور تايلند
98 112 112 131 150
سنگاپور
تماس ارزان بين الملل با سنگاپور کارت تلفن خارج از کشور سنگاپور
102 117 117 137 156
سوریه
تماس ارزان بين الملل با سوريه کارت تلفن خارج از کشور سوريه
1079 1233 1233 1439 1644
افغانستان
تماس ارزان بين الملل با افغانستان کارت تلفن خارج از کشور افغانستان
236 270 270 315 360
مجارستان
تماس ارزان بين الملل با مجارستان کارت تلفن خارج از کشور مجارستان
38 44 44 51 59
مالزی
تماس ارزان بين الملل با مالزي کارت تلفن خارج از کشور مالزي
120 138 138 161 184
امارات
تماس ارزان بين الملل با امارات کارت تلفن خارج از کشور امارات
833 952 952 1111 1270
قبرس
تماس ارزان بين الملل با قبرس کارت تلفن خارج از کشور قبرس
73 84 84 98 112
هلند
تماس ارزان بين الملل با هلند کارت تلفن خارج از کشور هلند
497 568 568 663 758
یونان
تماس ارزان بين الملل با يونان کارت تلفن خارج از کشور يونان
78 90 90 105 120
آرژانتین
تماس ارزان بين الملل با آرژانتين کارت تلفن خارج از کشور آرژانتين
60 69 69 81 92
مکزیک
تماس ارزان بين الملل با مکزيک کارت تلفن خارج از کشور مکزيک
50 57 57 67 76
هند
تماس ارزان بين الملل با هند کارت تلفن خارج از کشور هند
44 50 50 58 67
آذربایجان
تماس ارزان بين الملل با آذربايجان کارت تلفن خارج از کشور آذربايجان
1290 1474 1474 1720 1966
قیمت خرید(اعتبار) 500.000 تومان از 100.000 تومان از 10.000 تومان از 20.000 تومان از 10.000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سسفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت سفارش آنلاین سرویس تلفن بین الملل تل کارت

همچنین شما کاربر گرامی می توانید با داشتن شماره تلفن خارج از کشور خود و یا جهت آگاهی از تعرفه سایر کشور ها با شماره تلفن های 86017768 و یا 40664526 با کارشناسان فروش خدمات تلفن بین الملل تل کارت تماس حاصل فرمایید.
- بروز رسانی 97/02/29

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه